گالری تصاویر

سالن ها

سالن شکوفه (A-B)

دارای ظرفیت ۱۰۰ تا ۱۲۰۰نفر

سالن شبنم (A-B)

دارای ظرفیت ۱۰۰ تا ۶۰۰ نفر

سالن شیرین (A-B)

دارای ظرفیت ۵۰ تا ۲۵۰ نفر

سالن فضای باز

دارای ظرفیت ۲۰ تا ۲۰۰ نفر

سالن همایش و سمینار

دارای ظرفیت ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر

سالن عقد

دارای ظرفیت ۱۰ تا ۱۵۰ نفر

آتلیه عکاسی

به زودی (در حال بازسازی پیشرفته)

سالن اجتماعات مذهبی

دارای ظرفیت ۵۰ تا ۵۰۰ نفر

کافی شاپ و رستوران

به زودی (در حال بازسازی پیشرفته)