نوشیدنی

نوشابه+دلستر+دوغ ۱۵/۰۰۰
نوشابه قوطی پپسی
نوشابه قوطی ۸/۰۰۰
دلستر بهنوش
دلستر ۱۲/۰۰۰
دوغ لیوانی ۶/۰۰۰
شربت سن ایچ
شربت سن ایچ(آلبالو، پرتقال، موهیتو) ۱۲/۰۰۰
چای
چای ۶/۰۰۰
نسکافه 10/000
نسکافه ۱۲/۰۰۰
شیرقهوه 10/000
شیرقهوه ۱۲/۰۰۰
شیر کاکائو
شیر کاکائو ۱۲/۰۰۰
شیرموز
شیرموز
آب میوه طبیعی
آب میوه طبیعی(شیرموز، آب هندوانه، آب طالبی، هویچ، سیب، پرتقال، آناناس، انبه)
سلف نوشیدنی سرد(شربت(آلبالو، پرتقال، موهیتو، سکنجبین، خاکشیر، تخم شربت، آب لیمو) + آبمیوه طبیعی(شیرموز، هندوانه، طالبی، هویچ، سیب، پرتقال، آناناس، انبه)
سلف نوشیدنی گرم(نسکافه، شیرقهوه،شیرکاکایو، چای) ۱۸/۰۰۰