نوشیدنی

نوشابه+دلستر+دوغ ۲۰/۰۰۰
نوشابه قوطی پپسی
نوشابه قوطی ۱۲/۰۰۰
دلستر بهنوش
دلستر ۱۵/۰۰۰
دوغ لیوانی ۷/۰۰۰
شربت سن ایچ
شربت سن ایچ(آلبالو، پرتقال، موهیتو) ۲۰/۰۰۰
چای
چای ۹/۰۰۰
نسکافه 10/000
نسکافه ۲۰/۰۰۰
شیرقهوه 10/000
شیرقهوه ۲۰/۰۰۰تومان
شیر کاکائو
شیر کاکائو ۲۰/۰۰۰تومان
شیرموز
شیرموز
آب میوه طبیعی
آب میوه طبیعی(شیرموز، آب هندوانه، آب طالبی، هویچ، سیب، پرتقال، آناناس، انبه)
سلف نوشیدنی سرد(شربت(آلبالو، پرتقال، موهیتو، سکنجبین، خاکشیر، تخم شربت، آب لیمو) + آبمیوه طبیعی(شیرموز، هندوانه، طالبی، هویچ، سیب، پرتقال، آناناس، انبه) ۷۰/۰۰۰ تومان
سلف نوشیدنی گرم(نسکافه، شیرقهوه،شیرکاکایو، چای) ۲۵/۰۰۰ تومان