نوشیدنی

نوشابه+دلستر+دوغ ۲۰/۰۰۰
نوشابه قوطی پپسی
نوشابه قوطی ۱۰/۰۰۰
دلستر بهنوش
دلستر ۱۵/۰۰۰
دوغ لیوانی ۷/۰۰۰
شربت سن ایچ
شربت سن ایچ(آلبالو، پرتقال، موهیتو) ۱۵/۰۰۰
چای
چای ۸/۰۰۰
نسکافه 10/000
نسکافه ۱۵/۰۰۰
شیرقهوه 10/000
شیرقهوه
شیر کاکائو
شیر کاکائو
شیرموز
شیرموز
آب میوه طبیعی
آب میوه طبیعی(شیرموز، آب هندوانه، آب طالبی، هویچ، سیب، پرتقال، آناناس، انبه)
سلف نوشیدنی سرد(شربت(آلبالو، پرتقال، موهیتو، سکنجبین، خاکشیر، تخم شربت، آب لیمو) + آبمیوه طبیعی(شیرموز، هندوانه، طالبی، هویچ، سیب، پرتقال، آناناس، انبه)
سلف نوشیدنی گرم(نسکافه، شیرقهوه،شیرکاکایو، چای) ۲۰/۰۰۰ تومان