میز اردور

میز اردور
 • سالاد فصل 
 • سالاد روسی
 • سالاد سزار
 • سالاد الویه
 • سالاد ذرت
 • سالاد شیرازی
 • سالاد میوه
 • سالاد ماکارونی(رژیمی و عادی)
 • سالاد زیتون
 • سالاد اندونزی
 • سالاد بروکلی
 • سالاد اسفناج
 • ترشی مخلوط
 • ترشی لیته
 • ترشی هفت بیجار
 • ترشی بندری
 • سیر ترشی
 • شور
 • خیارشور
 •  زیتون
 • ماست چکیده
 • ماست موسیر
 • ماست خیار
 • ماست شوید
 • ماست بادمجان
 • بورانی
 • نرگسی
 • خوراک اسفناج
 • خوراک کدو
 • خوراک بادمجان
 • دسر آفریقایی

                           ۱۵۰/۰۰۰ تومان